За Овергаз Техника

"Овергаз Техника" АД като лицензирано лице за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/, Ви предлага следните услуги:

  • Оценка и заверка на съответствие с техническите изисквания на инвестиционен проект /заверка/;
  • Регистриране на СПО;.
  • Първоначален технически преглед;
  • Периодичен технически преглед без изпитване на якост;
  • Консултантски услуги, извършване на експертизи на СПО и документация.
  • Периодичен технически преглед с изпитване на якост;
  • Извънреден технически преглед;
  • Първоначален технически преглед;

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„ОВЕРГАЗ ТЕХНИКА“ АД отдава голямо значение на защитата на личните данни и се задължава да съблюдава законовите разпоредби за защита на данните.